ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
16 Ιουλίου 2014

Απασχόληση των νέων

Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR ).

 

 

Κύριε Επίτροπε, η μαζική ανεργία που πλήττει τη νεολαία στον ευρωπαϊκό Νότο λόγω της εφαρμογής των μνημονίων και της πολιτικής της λιτότητας οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση. Στην Ελλάδα η ανεργία των νέων έφτασε στο 58%, αν και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν δοθεί ως δάνεια στη χώρα μας 214 δισ. ευρώ. Όμως τα ποσά αυτά δεν επενδύθηκαν στην πραγματική οικονομία προκειμένου να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αλλά δόθηκαν για να εξοφληθούν παλιά επονείδιστα δάνεια και να διασωθούν οι γερμανικές, γαλλικές, ελληνικές και άλλες τράπεζες.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στην οικονομία της γνώσης, δηλαδή στην παιδεία, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία. Όμως τα μνημόνια και οι πολιτικές της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στον Νότο, μειώνουν αντί να αυξάνουν τις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες. Έτσι για όσο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιμένει στην κινεζοποίηση των μισθών προκειμένου να ενισχυθεί δήθεν η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η ανεργία των νέων θα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EL&vodDateId=20140716-09:24:09-566

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ