ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
13 Μαρτίου 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα στα ΕΠΑΛ του νομού Ηρακλείου»

Δελτίο τύπου 13/03/2014


«Στις 18.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Νέα Κρήτη», αναφορικά με την απώλεια διδακτικών ωρών στα ΕΠΑΛ του νομού Ηρακλείου Κρήτης.
Τρείς μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και στα τέσσερα  ΕΠΑΛ του νομού (2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 3ο ΕΠΑΛ Αλικαρνασσού, ΕΠΑΛ Μοιρών, ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου) συνεχιζόταν η απώλεια διδακτικών ωρών.
Η επανατοποθέτηση καθηγητών ειδικοτήτων, ενώ πρώτα είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, αποδείχθηκε προσωρινή αφού με δικαστικές αποφάσεις τέθηκαν ξανά σε διαθεσιμότητα.
Μαθητές, καθηγητές και γονείς είναι πλέον αγανακτισμένοι, αφού είναι ορατός ο κίνδυνος οι μαθητές να μην πάρουν πτυχίο ενώ δεν τους ικανοποιεί η υπόσχεση του Υπουργείου Παιδείας για μείωση της ύλης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ειδικοτήτων.
Επειδή η εκρηκτική αυτή κατάσταση οδήγησε ήδη τους μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου σε κατάληψη του σχολείου τους, με την στήριξη των γονέων τους, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»
Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 2050/9.1.2014 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 11965/ΙΗ ΕΞ/28.1.2014 απάντηση:

«Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), λαμβάνοντας υπόψη την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), όπως ισχύει, και στην οποία αναφέρεται:
«Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων».
Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων, το Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά την ολοκλήρωση των διορισμών μόνιμου προσωπικού, των αποσπάσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.5 του άρθ. 21 του Ν. 3475/2006 περί συμπλήρωσης ωραρίου και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 περί απόσπασης πλεονάζοντος προσωπικού, μεριμνά για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να καλυφθούν τα κενά των καταργημένων ειδικοτήτων και να ολοκληρωθεί η φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, στους τομείς και τις ειδικότητες που έχουν επιλέξει, ο ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’/23-7-2013) προβλέπει, στο αρ.82 παρ. 5, ότι «για το σχολικό έτος 2013-2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β’ τάξης ΕΠΑΣ και Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες ειδικότητες». Μετά την έκδοση της αριθμ.124065/Δ2/6-9-2013 Υ.Α. κύρωσης του πίνακα ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν βάσει του ως άνω Νόμου, οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης προχώρησαν στην πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων αλλά και της φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος.
Το πρόβλημα που προέκυψε σε πολλές Δ/νσεις από την εξάντληση ωρομισθίων εκπ/κών διαφόρων ειδικοτήτων πολύ σύντομα μετά την κύρωση του ως άνω πίνακα, και το οποίο οφείλεται στο μειωμένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί για την υποβολή αιτήσεων ωρομισθίου, αντιμετωπίστηκε μέσω τοπικών προκηρύξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών.
Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε η διάθεση προσωπικού για παροχή εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 46 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013): «το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ εντός της ίδιας Δ/νσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013-2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή».
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, με τις αρ. 124069α/Δ2/6-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-85Ζ), 138617/Δ2/27-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΥΨ5), 155310/Δ2/21-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΘ9-ΨΜ7) 164210/Δ2/31-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΞΧ9-Λ17) και 180206/Δ2/25-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-5IΥ) Υπουργικές Αποφάσεις έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη τετρακοσίων τεσσάρων (404) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, με τις αρ.188236/Δ2/6-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΝΚ3) και 3440/Δ2/13-1-2014 (ΑΔΑ:ΒI6Ζ9-716) Υπουργικές Αποφάσεις, που εξεδόθησαν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δράσεων του Ε.Σ.Π.Α., προσελήφθησαν χίλιοι εκατόν σαράντα πέντε (1.145) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Με τις ως άνω προσλήψεις εκτιμάται ότι καλύφθηκαν στο σύνολό τους τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, όπως αυτά καταχωρίστηκαν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Ειδικά στο Ηράκλειο Κρήτης, έχουν προσληφθεί επτά (7) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων , είκοσι τρεις (23) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 02 Φιλολόγων , δεκαέξι (16) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 03 Μαθηματικών, επτά (7) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04.01 Φυσικών, επτά (7) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04.02 Χημικών ,εννέα (9) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04.04 Βιολόγων, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.05 Γεωλόγων, τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικών, τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 12.04 Μηχανολόγων ,δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 12.05 Ηλεκτρολόγων, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 12.11 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 14.04 Γεωπόνων, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 14.05 Δασολογίας και Φυσ. Περ/ντος, επτά (7) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας, δεκαπέντε(15) εκπαιδευτικοί κλάδου Μουσικής, δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 17.04 Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ, δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 17.06 Μηχανολόγων ΤΕΙ-Ναυπ. Εμπ. Ναυτ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 17.08 Ηλεκτρονικών ΤΕ-ΚΑΤΕΕ, δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.12 Φυτικής Παραγωγής, τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.18 Ζωικής Παραγωγής, δύο (2) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.36 Τεχνολογίας Τροφίμων­Διατροφής-Οινολογίας & Τεχν. Ποτών, τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής -ΑΕΙ.
Σημειώνεται ότι πολλές φορές συμβαίνει να τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε λειτουργικά κενά, αλλά να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία, ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους.
Επισημαίνεται ότι για τη διαχείριση/διάθεση του διδακτικού προσωπικού και ειδικότερα την τοποθέτησή του σε συγκεκριμένες μονάδες, αρμόδιες είναι οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των προσλήψεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υπαγορεύτηκε από τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την αριθμ.201068/Δ2/31-12-2013 Υ.Α. ανακατανομής πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για το σχολικό έτος 2013-2014. Ειδικά για τις καταργημένες ειδικότητες έχει διατεθεί το σύνολο, κατά προσέγγιση, των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί με την ανωτέρω Υ.Α.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι δεν έτυχε έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) το αριθμ.172385/Δ 1/13-11-2013 αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) για την χορήγηση 1.500 συμπληρωματικών πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Επίσης, με το υπ’αρ. 155309/Δ1/21-10-2013 έγγραφο το Υ.ΠΑΙ.Θ. αιτήθηκε επιπλέον, την έγκριση 212 μόνιμων διορισμών στην Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση ,για το σχολικό έτος 2013-2014. Επί του ανωτέρω αιτήματος εκδόθηκε η αρ.πρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/ 164/28947/20-12-13 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για τη διασφάλιση της πληρότητα των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό με στόχο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.»

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ