ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
8 Οκτωβρίου 2015

Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

 

Κύριε Πρόεδρε, επί πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες, προκειμένου να σταματήσει η διάκριση των δύο φύλων σε θέματα αμοιβών και απασχόλησης. Παρά ταύτα, βλέπουμε ότι οι μισθολογικές διαφορές εις βάρος των γυναικών συνεχίζουν· αμείβονται με 16%, τουλάχιστον, χαμηλότερους μισθούς απ’ ό,τι οι άντρες. Έχουμε υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη μερική απασχόληση,· έχουμε υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και έχουμε, επίσης, συντάξεις τουλάχιστον κατά 39% κατά μέσο όρο χαμηλότερες στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες.

Ειδικότερα, τώρα, στις χώρες που έχουν πληγεί από τα μνημόνια, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην Ελλάδα, τα τελευταία στοιχεία του 2015 δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν ποσοστό ανεργίας 30,6%, ενώ οι άντρες 23,5%. Πρέπει, επειγόντως, να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπισθούν και να σταματήσουν οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ