ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
10 Ιανουαρίου 2014

«Έμμεση ομολογία αποτυχίας»

Δελτίο τύπου 09/01/2014

Απάντηση Αρβανιτόπουλου στο Νότη Μαριά
«Στις 22.10.2013, ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό υπόμνημα της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Ηρακλείου Κρήτης, αναφορικά με τα τεράστια προβλήματα που εξακολουθούσαν να υπάρχουν στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Παρότι είχαν περάσει δύο μήνες περίπου από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η κατάσταση που επικρατούσε στα σχολεία του Ηρακλείου αλλά και γενικά της Ελλάδας θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο.
Στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται η απορρύθμιση και η διάλυση των δομών που ξεκίνησε το καλοκαίρι. Η τελείως άδικη κατάργηση των 49 κλάδων-ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, η διαθεσιμότητα-ομηρεία των 2.122 εκπαιδευτικών, η εκχώρηση ειδικοτήτων της τυπικής εκπαίδευσης στην ιδιωτική και δημόσια μη τυπική κατάρτιση και η κατάργηση 109 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τα προβλήματα λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Σ.Ε.Κ. του Ηρακλείου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»
Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1270/4.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 174506/ΙΗ ΕΞ/18.11.2013 απάντηση:
«Μετά την ψήφιση του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) (παρ. 1 και 5 του άρθρου 82) εκδόθηκαν οι αριθμ. 136964/Γ2/26-09-2013 και 149331/Γ2/14-10-2013 εγκύκλιοι σχετικά με την λειτουργία της Β’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου για το έτος 2013-2014.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Σ. ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.Α/17-9-2013).
Αναφορικά με την επαναφορά όλων των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στις οργανικές θέσεις που κατείχαν, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013), σύμφωνα με τις οποίες καταργήθηκαν οι οργανικές τους θέσεις.
Ως προς την ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ στα ΕΠΑΛ, η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 46, παρ. 5 του Ν. 4186/2013.
Με το αριθμ. 149448/Δ2/14-10-2013 έγγραφο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4186/2013» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δόθηκαν διευκρινίσεις. Ειδικότερα:
1. Η αυτοδίκαιη οργανική ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑΣ σε ΕΠΑΛ πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 5 του Ν. 4186/2013 στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ της έδρας της ΕΠΑΣ, δηλ. σε ΕΠΑΛ της ίδιας ομάδας ή αν δεν υπάρχει ΕΠΑΛ σε αυτήν, σε ΕΠΑΛ όμορης ομάδας της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση – διαπιστωτική πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που στην ίδια ομάδα υπάρχουν περισσότερα του ενός ΕΠΑΛ, το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ κατανέμεται αναλογικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑΛ από την αρχική τους τοποθέτηση στο ΕΠΑΣ.
2. Σχετικά με τη «διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β’ τάξη ΕΠΑΣ» οι Διευθύνσεις ζητούν τα κενά από τις ΕΠΑΣ και καλούν τους εκπαιδευτικούς των όμορων ΕΠΑΛ να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να καλύψουν τα εν λόγω κενά για τη λειτουργία της Β’ τάξης ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014.
Προκειμένου να καλυφθούν τα κενά των κατηργημένων ειδικοτήτων και να ολοκληρωθεί η φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) «για το σχολικό έτος 2013-2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β’ τάξης ΕΠΑΣ και Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες ειδικότητες». Έτσι, με την αριθμ. 124065/Δ2/6-9-2013 Υ.Α. κύρωσης του πίνακα ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν βάσει του ως άνω Νόμου, οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης προχώρησαν στην πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων αλλά και ολοκλήρωσης του σχολικού έτους.
Το πρόβλημα που προέκυψε σε πολλές Δ/νσεις από την εξάντληση ωρομισθίων εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων πολύ σύντομα μετά την κύρωση του ως άνω πίνακα, και το οποίο οφείλεται στο μειωμένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί για την υποβολή αιτήσεων ωρομισθίου, αντιμετωπίστηκε μέσω τοπικών προκηρύξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών.
Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε η επιστροφή ορισμένων καθηγητών στις τάξεις, σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 46 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17-9-2013): «το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ εντός της ίδιας Δ/νσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013-2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή».
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των προσλήψεων υπαγορεύθηκε από τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την αριθμ. 164209/Δ2/31-10-2013 Υ.Α. ανακατανομής πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2013-2014.
                Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της πληρότητας των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.


Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 συστήνονται τόσο σε φορείς προέλευσης όσο και σε φορείς υποδοχής προσωπικού Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια προκειμένου να προβούν σε εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών για τους εν λόγω υπαλλήλους.»

About this author

A ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ