ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ
10 Μαρτίου 2015

Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR).

 

Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει όμως να δηλώσω ότι θα προτιμούσα να έχει δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες της Σερβίας να έχουν αποφασίσει με δημοψήφισμα για τη διαπραγμάτευση σχετικά με τη μελλοντική τους ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και έχει συνάψει από το 2010 συμφωνίες συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας. Πρέπει ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μη θέτουν εμπόδια στον ευρωπαϊκό δρόμο της Σερβίας και να συμφωνήσουν να ανοίξουν για διαπραγμάτευση και νέα κεφάλαια.

Ταυτόχρονα οι σερβικές αρχές οφείλουν να εντείνουν τη δράση τους για το χτύπημα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Βεβαίως, η επαρκής εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων καταδεικνύει ότι η Σερβία υλοποιεί τις δεσμεύσεις της στον τομέα του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής διακυβέρνησης.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Βίντεο: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=EL&vodDateId=20150310-21:19:36-715

About this author

E ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΡΑΠΤΩΣ