Διάταξη των εργασιών 0

Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR ).   Κύριε...

Ανασκόπηση της Ελληνικής Προεδρίας 0

Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της ομάδας ECR .   Κύριε...