Απαλλαγή 2015 0

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς (ECR) Κυρία Πρόεδρε, αφήνω την ενδογερμανική...

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 0

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς (ECR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dombrovskis, μιλήσατε...