Ομαδικοί τάφοι στο Ιράκ 0

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR)          ...

Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης 0

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR) Ψηφίζω υπέρ της κοινής πρότασης...

Παιδιατρικά φάρμακα 0

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR) Στηρίζω την πρόταση ψηφίσματος σχετικά...

Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 0

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς (ECR) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με...