Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 0

Τετάρτη 6 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω...

Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή 0

Τετάρτη 6 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω...