Ερώτηση του Νότη Μαριά στην Κομισόν για βοσκοτόπια και εξισωτική αποζημίωση Ελλήνων κτηνοτρόφων 0

Βρυξέλλες, 30/06/2016. Γραπτή Ερώτηση για τα βοσκοτόπια και την εξισωτική αποζημίωση του...