Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Ετήσια έκθεση 2014 0

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς ( ECR ) Κυρία Πρόεδρε, ο...

Απαλλαγή 2014 0

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 – Βρυξέλλες Νότης Μαριάς ( ECR ) Κυρία Πρόεδρε, ο...