Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Mihails Kozlovs 0

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Jan Gregor 0

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Ladislav Balko 0

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση...